Tidigare uppdrag

Bland mina uppdragsgivare finns bokförlag som Volante, Liber, Natur & Kultur, Studentlitteratur och Sanoma, och organisationer som Karolinska Institutet, Riksantikvarieämbetet, Svenska Kennelklubben, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, McKinsey och många fler.

Böcker i urval:

Alsiok, Elin & Stenbacka Nordström, Caroline (2018). Stolthet som strategi: stolt bemötande som skapar värden i din verksamhet. Stockholm: Liber.

Andersson, Karl (2011). Coacha dig själv: bli ditt eget bästa du. Malmö: Liber.

Berild Lundblad, Nicklas & Stjernberg, Fredrik. (2021). Frågvisare: människans viktigaste verktyg. Stockholm: Volante.

Berlin, Johan & Carlström, Eric (2011). Samverkan mellan blåljusorganisationer. Lund: Studentlitteratur.

Berlin, Johan & Kastberg, Gustaf (2011). Styrning av hälso- och sjukvård. Malmö: Liber.

Berlin, Johan & Sandberg, Håkan (red.) (2016). Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur.

Beskow, David & Staron, Cina (2009). Min ego-bok. Uppsala: Uppsala Publishing House.

Bornemark, Jonna (2022). Jag är himmel och hav: en filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser. Stockholm: Volante.

Björn, Urban (2021). Business as equals: jämställdhet, mångfald och inkludering ur ett affärsperspektiv. Stockholm: Liber.

Carlsson, Rebecka (2020). Exponentiell klimatomställning: hur vi kan stoppa klimatförändringarna tillräckligt snabbt & hur du bygger pionjärt hållbara företag. Stockholm: Lava förlag.

Conradi, Tomas (2012). Tio sanningar er marknadsavdelning mörkar [Elektronisk resurs]. Liber.

Dahlbom, Bo & Allergren, Karin (2010). Aktivera ditt varumärke. Malmö: Liber.

Dahlen, Micael & Thorbjørnsen, Helge (2021). Sifferdjur: hur siffrorna styr våra liv. Stockholm: Volante.

Danielsson, Robert, Jönsson, Karna, Löfvendahl, Runo & Snædal, Thorgunn (2006). Handbok i fornminnesvård. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Edfelt, David, Jahn, Cajsa, Reuterswärd, Malin & Sjölund, Anna (2021). Få familjen att funka: tydliggörande pedagogik i vardagen. Stockholm: Natur & Kultur.

Edfelt, David, Karlsson, Annelie, Lindgren, Ann & Sjölund, Anna (2019). Autism och adhd i gymnasiet: tydliggörande pedagogik. Första utgåvan Stockholm: Natur & Kultur.

Edfelt, David, Sjölund, Anna, Jahn, Cajsa & Reuterswärd, Malin (2019). Tydliggörande pedagogik i förskolan. Stockholm: Natur & Kultur.

Elisson, Petra (2011). Regnbågschefen: praktisk guide för chefer: så blir du bra på hbt-frågor. Malmö: Liber i samarbete med Sveriges chefsorganisation Ledarna och RFSL.

Enghag, Per (2009). Nyfiken på jorden? D. 1, [Den fasta grunden]. Stockholm: Liber.

Enghag, Per (2009). Nyfiken på jorden? D. 2, [Den dynamiska planeten]. Stockholm: Liber.

Engström-Eriksson, Maria (2012). Jag leder hjärna: varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Norsborg: Recito.

Eriksson, Lasse (2009). Humorbefrielse: humor som haha-upplevelse, aha-upplevelse och som aah-upplevelse. Uppsala: Uppsala Publishing House.

Fahlén, Knut (2016). Beyond Budgeting i praktiken: vägledning till dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning. Stockholm: Liber.

Forssell, Carola (2009). För dig som tröttnat på att söka jobb som alla andra. Malmö: Liber.

Frick, Georg (2009). Arbetsrätt: handbok för chefer. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House.

Frick, Georg (2009). Att hantera misskötsel: handbok för chefer. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House.

Fägerlind, Gabriella (2009). Jämställdhet i praktiken: så utvecklar ni er arbetsplats. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House.

Fägerlind, Gabriella (2012). Mångfald i praktiken: handbok för verksamhetsutveckling. Malmö: Liber.

Grafström, Jonas (2020). Moderna tider 4.0: från kugge i maskineriet till vinnare bland algoritmerna : din guide till framtidens yrken då branscher förändras. Stockholm: Volante.

Grundelius, Eva (2009). Helt överens!: handbok i hållbar kommunikation. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House.

Grönroos, Christian (2021). Tjänstefiering: i kundens ögon är alla företag tjänsteleverantörer. Stockholm: Volante.

Gullstrand, Anna (2020). Facilitera!: allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops. (Första upplagan). Stockholm: Liber.

Hallberg, Klas & Kristensson, Per (2020). I kundens skor: att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv. Stockholm: Volante.

Hejlskov Elvén, Bo (2020). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur.

Hjelmquist, Sigrun (2010). Styrelsen inifrån: från formalia till framgångsfaktor. Malmö: Liber.

Holmberg, Ylva (2017). Musikskap i förskolan: musikstunder ur ett didaktiskt perspektiv. Stockholm: Liber.

Hult, Ida (2021). Ärvda svar: om en framtid bortom gamla sanningar, slitna ord och redan tänkta tankar. Stockholm: Volante.

Jahn, Cajsa, Reuterswärd, Malin, Edfelt, David & Sjölund, Anna (2020). Autism och ADHD i fritidshemmet: tydliggörande pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur.

Jederlund, Ulf (2011). Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Stockholm: Liber.

Josephson, Magnus & Wenström, Eva (2012). Vinnande anbud: så lyckas du i offentliga upphandlingar. Malmö: Liber.

Karlsson, Annelie, Edfelt, David, Lindgren, Ann & Henriksson, Lena W. (2021). Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning: ett specialpedagogiskt perspektiv. Stockholm: Natur & Kultur.

Kurtén, Rabbe (2009). IT-styrning: vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House.

Kurtén, Rabbe (2009). Vadå moral: jag gör väl som jag vill. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House.

Lager, Pär (2021). Upskill och reskill: smart kompetensutveckling för dig, ditt team och din organisation. Stockholm: Sanoma utbildning.

Lanner, Patrik & Söderberg, Christer (2006). ”För 50000 skojar vi till det lite”: om konsten att lyckas och misslyckas med eventmarknadsföring. Stockholm: Sellin & Partner.

Liljeborg Christensen, Ann-Louise (2006). Smulan: med smak på livet!. Stockholm: Sellin & Partner.

Lindeborg, Carl & Sivertsdotter, Sofia (2009). Modig: konsten att övervinna sina vardagsrädslor. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House.

Lundberg, Mattias & Söderfjäll, Stefan (2016). ”Det är sant – det stod ju i tidningen!”: en bok om hur du undviker att bli lurad. [Umeå]: Aplato AB.

Lundberg, Mattias & Wahlberg, Anders (2009). 15 typer av kvinnor – och vad de säger till psykologen. Uppsala: Uppsala Publishing House.

Lundh, Frida (2018). Cirkulärt ledarskap: får förändring att hända och chefen att hålla. Stockholm: Liber.

Lybeck, Johan A. (2006). Eleonore av Akvitanien. Stockholm: Sellin & Partner.

Moberg, Pia & Cederholm, Karin (2009). Etikett och kommunikation i Japan. Uppsala: Uppsala Publishing House.

Myrgård, Kerstin (2009). Projektsamarbete: metodbok för effektiva projekt. Uppsala: Konsultförlaget.

Nilsson, Pia (2008). Fantastiska fonder: med värme i hjärtat och is i magen. Stockholm: Sellin & Partner.

Odell, Kelly (2019). Förändringshandboken: för ledare och medarbetare. Stockholm: Liber.

Palm, Annmarie (2016). Business behavior: uppför dig – eller tappa affären. Stockholm: Liber.

Parment, Anders & Söderlund, Magnus (2010). Det här måste du också veta om marknadsföring. Malmö: Liber.

Pihl, Emma (2017). Framtidsrusta ditt ledarskap: 19 tips för att skapa och utveckla morgondagens talanger. Stockholm: Liber.

Ridderstedt, Margareta (2008). Veneziansk sidendamast av svenska 1900-talskonstnärer. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Ringertz, E. & Emdén, F. (2018). Harder, better, faster, stronger: nya idéer för morgondagens ledarskap. Stockholm: Liber.

Roos, Sara (2018). Målstyrning genom utvecklingssamtal. Stockholm: Liber.

Schmidt, Tony (2012). Arbetsrätt: praktisk handbok för chefer och företagare. Malmö: Liber.

Silbersky, Leif & Svedelid, Olov (2006). Hämnden är aldrig rättvis: en Rosenbaumdeckare. Stockholm: Sellin & Partner.

Sundén Jelmini, Maria (2019). Supermetoderna: forskarnas 5 bästa strategier för att lyckas i skolan. Stockholm: Natur & Kultur.

Svedelid, Olov (2008). Riden av maran, besatt av demoner, helad av änglar: en författares möte med vården. Stockholm: Sellin & Partner.

Tedgård, Nils-Eric (2010). Konsten att lyssna: metod för professionella samtal. Malmö: Liber.

Velten, Johan, Tengblad, Stefan & Heggen, Runar (2017). Medarbetarskap: så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar. Stockholm: Liber.

Wadström, Pontus, Schriber, Svante, Teigland, Robin & Kaulio, Matti (2017). Strategi: arenan, affären, arbetssätten, ansvaret, avsikten. Stockholm: Liber.

Wahlgren, Ella & Emdén, Fredrik (2018). Heppologi: en bok om värderingar och ett kärleksfullt ledarskap. Stockholm: Liber.

Widman, Fanny (2020). Det är nog nu: röster om jämställdhet för att förändra arbetslivet. Stockholm: Liber.

Wikmark, Birgitta (2010). Ledningen spelar Svarte Petter. Malmö: Liber.

Öhrvall, Sara (2020). Ditt framtida jag: hur ny teknik revolutionerar människan och gör oss starkare, smartare och vänligare. Stockholm: Volante.

Östberg, Kristina & Eriksson, Lasse (2009). Mobbning på arbetsplatsen: handbok i konsten att slå tillbaka. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House.

Österåker, Maria (2010). Ta betalt!: om prissättning i skapande branscher. Malmö: Liber.

Vill du ha hjälp med redigering/språkgranskning av exempelvis ett bokmanus, eller kanske med att skriva en text från grunden? Skicka ett mejl till ordgruppen@gmail.com. Det går förstås också utmärkt att slå en signal!