Tidigare uppdrag

Bland mina uppdragsgivare finns Karolinska Institutet, Riksantikvarieämbetet, Svenska Kennelklubben, bokförlagen Studentlitteratur och Liber, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, McKinsey och många fler. Det har ibland handlat om att skriva texter från grunden, men ofta om att redigera eller språkgranska bokmanus.

Böcker i urval:

Alsiok, Elin & Stenbacka Nordström, Caroline (2018). Stolthet som strategi: stolt bemötande som skapar värden i din verksamhet. Stockholm: Liber

Andersson, Karl (2011). Coacha dig själv: bli ditt eget bästa du. Malmö: Liber

Berlin, Johan & Carlström, Eric (2011). Samverkan mellan blåljusorganisationer. Lund: Studentlitteratur

Berlin, Johan & Kastberg, Gustaf (2011). Styrning av hälso- och sjukvård. Malmö: Liber

Berlin, Johan & Sandberg, Håkan (red.) (2016). Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur

Beskow, David & Staron, Cina (2009). Min ego-bok. Uppsala: Uppsala Publishing House

Conradi, Tomas (2012). Tio sanningar er marknadsavdelning mörkar [Elektronisk resurs]. Liber AB

Dahlbom, Bo & Allergren, Karin (2010). Aktivera ditt varumärke. Malmö: Liber

Danielsson, Robert, Jönsson, Karna, Löfvendahl, Runo & Snædal, Thorgunn (2006). Handbok i fornminnesvård. Stockholm: Riksantikvarieämbetet

Elisson, Petra (2011). Regnbågschefen: praktisk guide för chefer: så blir du bra på hbt-frågor. Malmö: Liber i samarbete med Sveriges chefsorganisation Ledarna och RFSL

Enghag, Per (2009). Nyfiken på jorden? D. 1, [Den fasta grunden]. Stockholm: Liber

Enghag, Per (2009). Nyfiken på jorden? D. 2, [Den dynamiska planeten]. Stockholm: Liber

Engström-Eriksson, Maria (2012). Jag leder hjärna: varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Norsborg: Recito

Eriksson, Lasse (2009). Humorbefrielse: humor som haha-upplevelse, aha-upplevelse och som aah-upplevelse. Uppsala: Uppsala Publishing House

Fahlén, Knut (2016). Beyond Budgeting i praktiken: vägledning till dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning. Stockholm: Liber

Forssell, Carola (2009). För dig som tröttnat på att söka jobb som alla andra. Malmö: Liber

Frick, Georg (2009). Arbetsrätt: handbok för chefer. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House

Frick, Georg (2009). Att hantera misskötsel: handbok för chefer. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House

Fägerlind, Gabriella (2009). Jämställdhet i praktiken: så utvecklar ni er arbetsplats. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House

Fägerlind, Gabriella (2012). Mångfald i praktiken: handbok för verksamhetsutveckling. Malmö: Liber

Grundelius, Eva (2009). Helt överens!: handbok i hållbar kommunikation. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House

Hjelmquist, Sigrun (2010). Styrelsen inifrån: från formalia till framgångsfaktor. Malmö: Liber

Holmberg, Ylva (2017). Musikskap i förskolan: musikstunder ur ett didaktiskt perspektiv. Stockholm: Liber

Jederlund, Ulf (2011). Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande. Stockholm: Liber

Josephson, Magnus & Wenström, Eva (2012). Vinnande anbud: så lyckas du i offentliga upphandlingar. Malmö: Liber

Kurtén, Rabbe (2009). IT-styrning: vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House

Kurtén, Rabbe (2009). Vadå moral: jag gör väl som jag vill. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House

Lanner, Patrik & Söderberg, Christer (2006). ”För 50000 skojar vi till det lite”: om konsten att lyckas och misslyckas med eventmarknadsföring. Stockholm: Sellin & Partner

Liljeborg Christensen, Ann-Louise (2006). Smulan: med smak på livet!. Stockholm: Sellin & Partner

Lindeborg, Carl & Sivertsdotter, Sofia (2009). Modig: konsten att övervinna sina vardagsrädslor. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House

Lundberg, Mattias & Söderfjäll, Stefan (2016). ”Det är sant – det stod ju i tidningen!”: en bok om hur du undviker att bli lurad. [Umeå]: Aplato AB.

Lundberg, Mattias & Wahlberg, Anders (2009). 15 typer av kvinnor – och vad de säger till psykologen. Uppsala: Uppsala Publishing House

Lybeck, Johan A. (2006). Eleonore av Akvitanien. Stockholm: Sellin & Partner

Moberg, Pia & Cederholm, Karin (2009). Etikett och kommunikation i Japan. Uppsala: Uppsala Publishing House

Myrgård, Kerstin (2009). Projektsamarbete: metodbok för effektiva projekt. [Ny omarb. uppl.] Uppsala: Konsultförlaget

Nilsson, Pia (2008). Fantastiska fonder: med värme i hjärtat och is i magen. Stockholm: Sellin & Partner

Palm, Annmarie (2016). Business behavior: uppför dig – eller tappa affären. Stockholm: Liber

Parment, Anders & Söderlund, Magnus (2010). Det här måste du också veta om marknadsföring. Malmö: Liber

Pihl, Emma (2017). Framtidsrusta ditt ledarskap: 19 tips för att skapa och utveckla morgondagens talanger. Stockholm: Liber

Ridderstedt, Margareta (2008). Veneziansk sidendamast av svenska 1900-talskonstnärer. Stockholm: Riksantikvarieämbetet

Ringertz, Erik & Emdén, Fredrik (2018). Harder, better, faster, stronger: Nya idéer för morgondagens ledarskap. Stockholm: Liber

Roos, Sara (2018). Målstyrning genom utvecklingssamtal. Stockholm: Liber.

Schmidt, Tony (2012). Arbetsrätt: praktisk handbok för chefer och företagare. Malmö: Liber

Svedelid, Olov. (2008). Riden av maran, besatt av demoner, helad av änglar: en författares möte med vården. Stockholm: Sellin & Partner

Silbersky, Leif & Svedelid, Olov (2006). Hämnden är aldrig rättvis: en Rosenbaumdeckare. Stockholm: Sellin & Partner

Tedgård, Nils-Eric (2010). Konsten att lyssna: metod för professionella samtal. Malmö: Liber

Velten, Johan, Tengblad, Stefan & Heggen, Runar (2017). Medarbetarskap: så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar. Stockholm: Liber

Wadström, Pontus, Schriber, Svante, Teigland, Robin & Kaulio, Matti (2017). Strategi: arenan, affären, arbetssätten, ansvaret, avsikten. Stockholm: Liber

Wahlgren, Ella & Emdén, Fredrik (2018). Heppologi: en bok om värderingar och ett kärleksfullt ledarskap. Stockholm: Liber

Wikmark, Birgitta (2010). Ledningen spelar Svarte Petter. Malmö: Liber

Östberg, Kristina & Eriksson, Lasse (2009). Mobbning på arbetsplatsen: handbok i konsten att slå tillbaka. Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House

Österåker, Maria (2010). Ta betalt!: om prissättning i skapande branscher. Malmö: Liber

Vill du ha hjälp med redigering/språkgranskning av exempelvis ett bokmanus, eller kanske med att skriva en text från grunden? Skicka ett mejl till ordgruppen@gmail.com. Det går förstås också utmärkt att slå en signal!