Andas, sa kommatecknet

Kommatecken syftar till att underlätta läsningen. De används när bindeord saknas (och, men, eller etc.), de delar upp långa meningar (skapar andrum) och de fungerar ibland som en slags taktpinnar som visar hur författaren tänkt sig att texten ska läsas. Sättet vi använder kommatecken på förändras över tid så det hela är ingen exakt vetenskap. Men några tips och råd kan jag ge!

Det kan för det första vara värt att påpeka att kommatecken inte behöver användas före ord av typen som, att, och eller när. I exemplen nedan är det alltså bäst att skippa kommatecknet:

Även när det gäller projekt, som inte listats …
Planerna hade väckt stort intresse, när de …
Studien visar också att dessa spelare, i ytterst liten omfattning hade rekryterats i …
… på den gamla gård, som hennes föräldrar köpte …

(Däremot styr ordet ”dels” användningen av kommatecken. Det korrekta är De besökte dels X, dels Y. Det är dock ingen som dör om det står Dels X, och dels Y.)

Förtydliga och ge andrum

Det där med ”andrum” är viktigt, tycker jag personligen. Ibland ser man rådet att använda ett kommatecken där man vill ge läsaren en möjlighet att ta en liten paus. Att andas ut. Eller för den delen hålla andan en liten sekund. Kommatecknet kan också hjälpa läsaren få en överblick över meningens olika delar och deras relation.

Kära vän du tror jag driver med dig eller är ironisk.
Kära vän, du tror jag driver med dig eller är ironisk.

Eller användas för att förtydliga:

När det sker säger du.
När det sker, säger du.

Dela upp långa meningar

Kommatecken kan även användas för att dela upp långa meningar, före orden och eller men. Att göra så bryter visserligen mot reglerna, men på ett ”acceptabelt” sätt. Som här:

Arbetet med bokmanuset fick väldigt stor betydelse under deras första år tillsammans, och flera vänner trodde att de också skulle skriva en barnbok eller en deckare.

För att undvika syftningsfel

Kommatecken används också för att förtydliga vad som menas. ”Jag åt frukost som alltid filmjölk”, är inte någon bra mening. ”Jag åt frukost, som alltid filmjölk”, är mer begripligt. Ibland blir det direkt galet om man inte använder ett betydelseskiljande komma:

De åt middag på en mindre trevlig restaurang.
De åt middag på en mindre, trevlig restaurang.


Samlade skrivregler

Alla som skriver gör klokt i att investera i boken Svenska skrivregler, som ges ut av Språkrådet. Den ger svar på alla sådana här frågor och är ovärderlig när man sitter och grunnar över vad som egentligen gäller. Boken kan man köpa på exempelvis Adlibris: Svenska skrivregler

Ett lika strålande hjälpmedel är häftet Myndigheternas skrivregler (pdf) som går att ladda ned gratis här: Myndigheternas skrivregler

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha hjälp med en text? Då har du hamnat rätt!
I menyn hittar du mer information om Ordgruppens tjänster.