Vad är ett ”aktivt” språk?

Ibland hör man språkkonsulter, redaktörer, kommunikatörer och andra textmänniskor tala om hur viktigt det är att använda ett aktivt språk. Men vad betyder det i praktiken? Jo, det finns aktiva och passiva satser, se skillnaden:

Aktiv sats: Jag skriver texten
Passiv sats: Texten skrivs av mig

Aktiv sats: Vi tog fram ett utkast
Passiv sats: Ett utkast togs fram av oss

Exempel på aktiva satser

En aktiv sats beskriver att någon eller något utför en handling eller befinner sig i ett tillstånd. Fler exempel på aktiva satser är:

Han ansvarar för utbildningen.
Hon har studerat ämnet länge.
De har skrivit rapporten tillsammans.
Telefonen ringde oavbrutet.
Hunden slickade sin tass.

Exempel på passiva satser

I en passiv sats blir det som är ”utsatt för handlingen” subjekt. Exempel på passiva satser är:

Bordet dukades och maten ställdes fram.
Rapporten presenterades av arbetsgruppen.
Det här ämnet har studerats länge.
Agendan kommer att påverkas.

Det anonyma språket

När handläggare, forskare, tjänstemän, sakkunniga etc. ska kommunicera är språket ofta passivt. Ibland kan man läsa en hel rapport, från första stycket till sista, utan att någon enda människa faktiskt gör någonting. Ingen tycker något, ingen har utfört någonting, ingen har presenterat något. Däremot: ”slutrapporten presenterades i samband med …”, ”medeltida kyrkobyggnader har studerats …”, kirurgiska ingrepp av det slaget har utförts i Sverige sedan 1970-talet.”

Ibland är det motiverat med passiva satser, men ofta är det faktiskt inte det. Det finns en baksida med det passiva språket, förutom den uppenbara att språket förmedlar en mild form av osanning. Det är svårt att ställa någon till svars om ingen faktiskt gjort eller tyckt något. Det finns ingen enskild människa eller grupp som bär ansvaret eller som gjort fel, det rör sig i sådana fall om ett systemfel. Smaka på skillnaden mellan ”Vi kommer att besvara ditt mejl inom två dagar” (personligare) och ”Ditt mejl kommer att besvaras inom två dagar” (mer distanserat). Får du inget svar, skyll inte på mig, utan på X!

Många gånger är det dessutom roligare att läsa en aktiv text, den känns mer levande.

Förtroendeingivande – eller?

Det kan vara värt att reflektera över varför vi gör så här. Kanske av (o)vana, det är så här vi lärt oss att kommunicera på ett professionellt sätt. Vi tycker att det låter mer objektivt, seriöst, opartiskt, förtroendeingivande, myndigt. Vi använder de facto språket för att dölja att det är en människa av kött och blod som står bakom studien, att handläggaren är påverkad av sin tid, att forskaren kan ha en egen agenda, att en sakkunnig kan ha egna åsikter och kunskapsluckor etc.

Jag menar att det finns mycket att vinna på att tala klarspråk. Förmågan och modet att göra det visar på ett självförtroende och en professionalism som är förtroendegivande.

Respekt för läsaren

Min rekommendation är att använda ett aktivt språk när det är möjligt. Våga! Och generellt – tala klarspråk när du kan. Säg vad du har gjort (inte att något ”gjorts”), vad du står för (inte ”det kan hävdas att …”). Om det är du och din närmaste kollega som står bakom, var tydlig med det (inte ”arbetsprocessen inleddes i juni”). Säg vad ni kommit fram till och vad ni vill att läsarna ska göra eller ta med sig av texten. Ni har säkerligen någon form av agenda, så var öppen med den!

Jag menar att ett aktivt, rakt, begripligt språk ökar sannolikheten för att texten blir läst och förstådd, språket blir mer levande, dina läsare slipper sätta det knastertorra myndighetsspråket i halsen och det visar respekt för både dig själv som sakkunnig och för läsaren.


Samlade skrivregler

Alla som skriver gör klokt i att investera i boken Svenska skrivregler, som ges ut av Språkrådet. Den ger svar på alla sådana här frågor och är ovärderlig när man sitter och grunnar över vad som egentligen gäller. Boken kan man köpa på exempelvis Adlibris: Svenska skrivregler

Ett lika strålande hjälpmedel är häftet Myndigheternas skrivregler (pdf) som går att ladda ned gratis här: Myndigheternas skrivregler

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha hjälp med en text? Då har du hamnat rätt!
I menyn hittar du mer information om Ordgruppens tjänster.