Skriva ut förkortningar?

I skönlitteratur ser vi sällan förkortningar, men jag rekommenderar att skriva ut orden även i rapporter, avhandlingar, mejl, webbtexter och andra texter. Om möjligt. Inte nödvändigtvis i tabeller, där finns sällan plats, men i löptexten, i bildtexter och i fotnoterna. Skriv ”till exempel”, ”det vill säga”, ”kronor”, ”med andra ord”, ”kilometer”, ”cirka” och ”så kallade”. Undantaget är förkortningar i slutet av meningar, som m.m., och förkortningar som vi är mer vana att se (etc.) än alternativet (etcetera) och i fotnoter s. 33, inte ”sidan 33”.

Helt ärligt är det väl så, att finns det plats så finns det. Det blir nästan lite löjligt att skriva f n eller dvs när det är helt uppenbart att du har plats att skriva ut orden. Har du bråttom, eller?

Enkelt och utan störningar

Hela poängen är att inte krångla till läsningen i onödan. Många läsare finner nämligen allt som inte är ”vanlig text” oväntat störande. Som förkortningar, kursiveringar och tecken som bryter av i texten (allt från siffror och %-tecken till semikolon och parenteser). Ibland på ett medvetet plan, oftare på ett omedvetet. Förkortningar och annat som stör saktar ned läsningen (studier visar att ögats pupill gärna stannar, backar, börjar om …) och kan i värsta fall göra att läsaren inte fullt ut tar in budskapet i texten utan fokuserar på oviktigheter.

Dessutom händer det oftare än man tror att författare skriver förkortningar på olika sätt i en och samma text. Eller att en grupp skribenter väljer två olika alternativ (en skriver t ex, den andra t.ex., den ena skriver dvs., den andra d.v.s.). För att göra en lång historia kort: skriv ut förkortningar även om det ser lite klumpigt ut, det vinner helheten på.

Så ska förkortningen se ut

Om du nu måste använda förkortningen, skriv den på rätt sätt:

bl.a.       bland annat (andra)
ca          cirka
dvs.       det vill säga
e.d.        eller dylikt
etc.        etcetera
f.            följande (sida, sidor)
fig.         figur
fr.o.m.   från och med
ggr        gånger
kap.       kapitel
kl.          klockan
kr          kronor
m.a.o.   med andra ord
m.fl.     med flera
m.m.    med mera
obs.      observera
o.d.      och dylikt
osv.      och så vidare
s.          sida (sidor)
st.         stycken
s.k.       så kallad (-t, -de)
t.ex.     till exempel
t.o.m.  till och med


Samlade skrivregler

Alla som skriver gör klokt i att investera i boken Svenska skrivregler, som ges ut av Språkrådet. Den ger svar på alla sådana här frågor och är ovärderlig när man sitter och grunnar över vad som egentligen gäller. Boken kan man köpa på exempelvis Adlibris: Svenska skrivregler

Ett lika strålande hjälpmedel är häftet Myndigheternas skrivregler (pdf) som går att ladda ned gratis här: Myndigheternas skrivregler

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha hjälp med en text? Då har du hamnat rätt!
I menyn hittar du mer information om Ordgruppens tjänster.