När förlaget vill ha en synopsis

På förlagens hemsidor hittar man ofta en flik som heter ”manus”, ”bli författare” eller liknande. Förlag som ger ut fackböcker (managementlitteratur/affärslitteratur, läromedel, handböcker, självhjälpsböcker etc.) efterfrågar ibland en synopsis. Det handlar då ofta om att kortfattat beskriva:

 • bokens innehåll
 • målgrupp och syfte
 • upplägg och stil
 • omfång och tidsplan
 • vem du är.

Om förlaget inte har någon ”synopsismall” så kan man själv skapa ett dokument med de här rubrikerna. Jag ska beskriva punkterna lite närmare:

Innehåll

Här handlar det om att ringa in själva huvudinnehållet: ”Det här är en bok om … Den samlar … Den vänder sig till …”. Kort är bra! Ibland vill förlagen att man ska beskriva innehållet ”i tre meningar”, ”på 30 sekunder” eller liknande. Rena hisspitchen. Syftet är förstås att förlaget snabbt ska få grepp om vad det är för bok, för att kunna bedöma om de ska lägga tid och ork på manuset eller inte.

Att ”beskriva innehållet” kan också handla om att berätta om det finns någon viss vinkel. ”Det finns mycket skrivet om päron, men den här boken skiljer sig från det som skrivits tidigare genom att …” Försök att beskriva vad som är unikt med din bok. Vet du att det finns liknande, konkurrerande titlar på marknaden? Skriv då två meningar om vad som skiljer din bok från de andra. Är den kanske skriven just för svenska läsare, beskriver den en personlig resa, kombinerar den päron med något nytt, vänder den sig specifikt till linjechefer, eller har den ett helhetsperspektiv när andra böcker fokuserar på detaljer?

 

Målgrupp och syfte

Vilka ska läsa din bok – och varför? Det här är en viktig punkt ur förlagets perspektiv, kanske den viktigaste. Förlaget bryr sig egentligen mest om en sak – hur många som kan tänkas köpa boken. Var så precis du kan. Finns läsarna bland de 27 000 medlemmarna i en viss organisation? Eller finns de i den snabbt växande yrkesgruppen X? Eller bland de många människor som i dag köper Y? Hittar du några intressanta siffror, ta med dem!
 • Det finns idag 4 200 organisationer i Sverige som arbetar med X …
 • Vid millennieskiftet fanns 30 aktörer, idag finns 5 000  …
 • Antalet anmälningar har ökat lavinartat, från X till Y, på bara tre år …
 • Den nya lagen, som trädde i kraft 2013, har resulterat i X nya …
 • I USA har fyra av fem företag X, i Sverige är siffrorna de omvända …
 • Enligt en undersökning av X ligger Sverige långt efter när det kommer till …

Vilka viktiga aktörer finns, hur många är medlemmarna, hur vanligt är fenomenet etc.? Ta reda på fakta, här är löst snack inte så bra, för att inte säga direkt avskräckande.

Det är förresten ofta bättre att definiera målgruppen snävt än vända sig till ”alla som vill utvecklas vidare i sin yrkesroll”. Vem skriver du för, mer exakt? Det är nog få förläggare som tycker att det låter toppen att boken vänder sig till ”alla ledare i alla branscher”, eller till ”alla som någon gång mått dåligt”, eller till ”alla som vill lära känna sig själv bättre”. Det är helt enkelt för vagt. En bok för alla, alltså? Det kan inte förlaget så lätt sälja in. Den försvinner lätt i mängden.

Var inte rädd för att avgränsa lite. Vänder du dig till den stora och växande gruppen trädgårdsintresserade? Till alla som älskar svenska päron? Till nyblivna chefer? Till HR-ansvariga på företag med mer än 200 anställda? Till upphandlare i offentlig sektor?

Försök också att förklara mer precist varför den där gruppen kommer att vilja läsa din bok. Saknas en bok med just den här infallsvinkeln? Eller har det hänt något i samhället eller politiskt – har det exempelvis kommit en ny lag som gör tidigare böcker inaktuella? Eller har tidningen Trädgård ökat sina prenumeranter med 200 procent de senaste åren? Har Svenska Päronsällskapet fått tusen nya medlemmar på kort tid?

Lägg lite krut på det här stycket om målgruppen. Det kan mycket väl vara så att förläggaren (som ofta är den som fattar ett utgivningsbeslut) knappt läser ditt manus alls, inte omedelbart i alla fall. Han eller hon tittar däremot på din synopsis och funderar över om boken kan sälja. Hur stor är målgruppen, och kan de tänkas köpa den?

Förläggaren kan vilja ha svar på frågor som:
• Vem kan tänkas köpa boken?
• Vad läser, tänker och känner dessa personer?
• Vad kommer den här boken göra för läsaren?

 

Upplägg och stil

Det här är en rätt konkret punkt. Hur är boken upplagd? Hur ser dispositionen ut (förord, inledning, antal kapitel, avslutning etc.)? ”Boken har 10 kapitel som alla rymmer …”. Här kan det vara bra för förlaget att veta om det i manuset finns:
 • intervjuer med kända personer
 • intervjuer med okända personer/yrkesverksamma
 • fotografier/figurer/illustrationer + bildtexter
 • case/exempel
 • checklistor och/eller tipsrutor
 • fotnoter
 • sammanfattningar (efter varje kapitel)
Hur är språket – personligt, akademiskt, populärvetenskapligt, filosoferande, eller praktiskt handboksinriktat? Det kan också vara intressant för förlaget att veta om olika kapitel har skrivits av olika författare.

 

Omfång och tidsplan

När det gäller fackböcker är det inte alltid nödvändigt att ha skrivit klart. Det kan faktiskt räcka med en genomarbetad synopsis för att förlaget ska nappa. Men var tydlig: Är manuset färdigskrivet, eller är bara några kapitel klara? Hur många sidor har du skrivit, på ett ungefär? Och om du inte är klar, vad tror du att det kommer att landa på? När beräknar du i så fall att vara färdig med ditt manus, när kan du leverera?

 

Vem är du och hur tänker du använda boken?

Vem är du? Beskriv kort din bakgrund och vad du gör idag. Poängen här är ju att trycka på det som gör att läsarna kan känna förtroende för dig. Varför ska de lyssna på just dig? Jo, för att …  Du som är konsult, inspiratör, föredragshållare, coach, utbildare etc. ska ju särskilt tänka på att svara på frågan: Vad har du för syfte med boken? Hur tänker du använda din bok? Om ni är flera författare, var tydlig med det och beskriv era olika bakgrunder.

 

Rätt manus till rätt förlag

En synopsis behöver inte vara lång, det räcker med en sida. Eller två. Du har för övrigt all rätt att mejla samma ”paket” (manus + synopsis) till flera förlag samtidigt. Kolla bara upp förlagen först – är det här verkligen rätt förlag för just ditt manus?
Många av de större förlagen hittar du här: Svenska Förläggareföreningen – medlemsförlag
Många av de mindre förlagen hittar du här: NOFF (Nordiska Oberoende Förlags Förening) – medlemmar
Det är inte läge att skicka en deckare till ett förslag som ger ut självhjälpsböcker eller en receptbok till ett förlag som ger ut läromedel. De största förlagen kan behöva en pirra för att rulla in den senaste högen med spontanmanus i mötesrummet. Se till att de inte omedelbart kastar ditt manus åt sidan för att det inte stämmer med deras profil. Kolla Adlibris.se, sök på böcker/ämnen, och kolla vilka förlag som givit ut böcker som du tycker är lite i samma stil som ditt manus.

 

Lycka till!