Lagar med stor bokstav?

Officiella benämningar på lagar och andra författningar skrivs med liten bokstav: kulturmiljölagen, lagen om anställningsskydd, vägtrafikförordningen.

Samma sak vid kortbenämningar: medbestämmandelagen, kommunallagen. Även balkar skrivs med liten bokstav: miljöbalken. Initialförkortningar för lagar kan skrivas både med stora och små bokstäver: MBL eller mbl (medbestämmandelagen)


Samlade skrivregler

Alla som skriver gör klokt i att investera i boken Svenska skrivregler, som ges ut av Språkrådet. Den ger svar på alla sådana här frågor och är ovärderlig när man sitter och grunnar över vad som egentligen gäller. Boken kan man köpa på exempelvis Adlibris: Svenska skrivregler

Ett lika strålande hjälpmedel är häftet Myndigheternas skrivregler (pdf) som går att ladda ned gratis här: Myndigheternas skrivregler

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha hjälp med en text? Då har du hamnat rätt!
I menyn hittar du mer information om Ordgruppens tjänster.