Särskrivning – liten ordlista

Den här listan visar vad som är rätt vad gäller hop- och särskrivning av några vanliga uttryck:

allteftersom
allt fler
alltifrån
alltmer
alltsedan
annanstans
dessbättre
dessemellan
dessvärre
därhän
efter hand
framför allt
framöver
för den skull
för handen
för närvarande
förresten
för sent
för övrigt
hur som helst
i akt
i dag
i fjol
i fråga (om)
igång
i går
ihop
ihåg
i kapp
i kraft
i kväll
i morgon
i stånd
i stället (för)
isär
iväg
likafullt
likaväl (som)
mitt emellan
närhelst
rent av
rent ut
så när (som)
så pass
såtillvida
till godo
till handa
till känna
till mötes
till rätta
till synes
till väga
tills vidare
tvärtemot
under hand
upp och ned
var sin
vartefter
överallt
över huvud taget
överlag


Samlade skrivregler

Alla som skriver gör klokt i att investera i boken Svenska skrivregler, som ges ut av Språkrådet. Den ger svar på alla sådana här frågor och är ovärderlig när man sitter och grunnar över vad som egentligen gäller. Boken kan man köpa på exempelvis Adlibris: Svenska skrivregler

Ett lika strålande hjälpmedel är häftet Myndigheternas skrivregler (pdf) som går att ladda ned gratis här: Myndigheternas skrivregler

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha hjälp med en text? Då har du hamnat rätt!
I menyn hittar du mer information om Ordgruppens tjänster.