Centrum eller center?

Hur var det nu med centrum, center, centra …?

Det går att böja centrum så här:
ett centrum / flera centrum / det där centrumet / de där centrumen

Ordet center böjs så här:
ett center / flera center /det där centret/ de där centren

Centrum och center kan användas med samma betydelse i svenskan (fast center betecknar både mitten och en fotbollsspelare). Det är däremot inte läge att tala om ett centrum, flera center – det är två olika ord.

(centra är för övrigt en latinsk böjningsform som kan förekomma i vetenskapliga sammanhang, t.ex. medicinska. Vi kan också ibland se det i form av ”industricentra”, ”stadscentra”, och då rör det sig alltså alltid om plural, flera centra. Men formerna ovan – centrum och center – är inte bara betydligt vanligare, de går till skillnad från centra att böja i bestämd form plural. ”De aktuella centrana” är ju inte bra …)


Samlade skrivregler

Alla som skriver gör klokt i att investera i boken Svenska skrivregler, som ges ut av Språkrådet. Den ger svar på alla sådana här frågor och är ovärderlig när man sitter och grunnar över vad som egentligen gäller. Boken kan man köpa på exempelvis Adlibris: Svenska skrivregler

Ett lika strålande hjälpmedel är häftet Myndigheternas skrivregler (pdf) som går att ladda ned gratis här: Myndigheternas skrivregler

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha hjälp med en text? Då har du hamnat rätt!
I menyn hittar du mer information om Ordgruppens tjänster.