Ord som är svåra att böja

Tsunamierna …? Dollarn, solariet och containrarna? Här hittar du en lista över vanliga ord som det är svårt att komma ihåg hur man ska böja …

Obest. singBest. singObest. pluralBest. plural
akvariumakvarietakvarierakvarierna
auditoriumauditorietauditorierauditorierna
cappuccinocappuccinoncappuccinocappuccinona
centercentretcentercentren
centrumcentrumetcentrumcentrumen
containercontainerncontainrarcontainrarna
decenniumdecennietdecennierdecennierna
dollardollarndollardollarna
francfrancenfrancfrancen
förhållandeförhållandetförhållandenförhållandena
gangstergangsterngangstrargangstrarna
gymnasiumgymnasietgymnasiergymnasierna
högstadiumhögstadiethögstadierhögstadierna
jubileumjubileetjubileerjubileerna
kafékaféetkaféerkaféerna
kommittékommitténkommittéerkommittéerna
kraniumkranietkranierkranierna
krematoriumkrematorietkrematorierkrematorierna
lågstadiumlågstadietlågstadierlågstadierna
massmediummassmedietmassmediermassmedierna
mediummedietmediermedierna
metermeternmetermeterna
minutminutenminuterminuterna
museummuseetmuseermuseerna
ordförandeordförandenordförandeordförandena
piccolopiccolonpiccolorpiccolorna
plenumplenumetplenumplenumen
podiumpodietpodierpodierna
resanderesandenresanderesandena
sambosambonsamborsamborna
sarisarinsariersarierna
scenarioscenariotscenarierscenarierna
schlagerschlagernschlagerschlagerna
sekundsekundensekundersekunderna
serumserumetserumserumen
solariumsolarietsolariersolarierna
stadiumstadietstadierstadierna
stipendiumstipendietstipendierstipendierna
studiostudionstudiorstudiorna
svarandesvarandensvarandesvarandena
symposiumsymposietsymposiersymposierna
sökandesökandensökandesökandena
terrariumterrarietterrarierterrarierna
timmetimmentimmartimmarna
tornadotornadontornadortornadorna
tsunamitsunamintsunamiertsunamierna
videovideonvideorvideorna